Dự án Áo Kiến Thức lọt chung kết chương trình " Tri thức trẻ vì giáo dục "

Đăng bởi Thầy Đảo 03/01/2017 0 Bình luận Tin tức về Áo Kiến Thức,

Danh sách các công trình, sáng kiến lọt vào vòng Chung khảo

 

Thực hiện Kế hoạch số 475-KH/TWĐTN-TNTH ngày 28/4/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổ chức Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục giai đoạn 2016 - 2020. Năm 2016 là năm đầu tiên chương trình được tổ chức, sau hơn 5 tháng triển khai Ban Tổ chức đã tiếp nhận 267 công trình, sáng kiến của 214 tác giả, 53 nhóm tác giả đến từ 49 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia chương trình. Căn cứ kết quả chấm sơ khảo, Ban Tổ chức Chương trình thông báo danh sách các công trình, sáng kiến đã lọt vào vòng chung khảo, cụ thể:
 

 

1. Công trình, sáng kiến do Ban sơ khảo lựa chọn vào vòng chung khảo:

 

 

2. Công trình, sáng kiến được bình chọn nhiều nhất

 

 

Ban Tổ chức Chương trình trân trọng đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có tác giả, nhóm tác giả được lựa chọn vào vòng chung khảo thông tin tới các tác giả, nhóm tác giả, đồng thời phối hợp, tạo điều kiện hỗ trợ các tác giả, nhóm tác giả tham gia chương trình trao giải thưởng Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2016 vào ngày 13/11 - 14/11/2016 tại thủ đô Hà Nội.

 

Theo trithuctre.doanthanhnien.vn , link gốc : http://trithuctre.doanthanhnien.vn/danh-sach-cac-cong-trinh-sang-kien-lot-vao-vong-chung-khao.htm

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN